By

Petra Larsson

Fastigheter

Våra experter i fastighetsrätt företräder privatpersoner, svenska såväl som utländska företag, kommuner och myndigheter. Rådgivning omfattar bland annat storskaliga infrastrukturprojekt, köp och försäljning av fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploateringsavtal, kommersiell hyresrätt, finansiering, arrendefrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsbildningsfrågor, frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark) samt relaterade skattefrågor....
Läs mer

FHH söker ny jurist

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 30 anställda, varav 23 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med i vart fall en jurist till vårt kontor i Stockholm. Vi månar...
Läs mer

BITRÄDANDE JURIST SÖKES

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 30 anställda, varav 23 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med i vart fall en jurist till vårt kontor i Stockholm. Vi månar...
Läs mer

WLN Next

Den 28 april 2017 var det återigen dags för en Warwick Legal-träff, denna gång i Budapest. Det var WLN Next, som består av yngre jurister från respektive byrå, som träffades. FHH representerades av Gustav Nittby och Isabel Ringsby. Sociala medier stod på programmet och Gustav och Isabel höll en presentation...
Läs mer

Föreläsning på Ekobrottsmyndigheten

Den 4 april 2017 höll advokat Petter Vaeren en föreläsning hos Ekobrottsmyndigheten avseende konkursförvaltarens undersökningar av misstänkt brottslighet i konkurser. Föreläsningen lyfte också frågor avseende konkursförvaltarens skyldighet att lämna en underrättelse jml. 7 kap 16 § Konkurslagen vid misstänkt brottslighet vid konkurs. Deltagare var ca 25 poliser, revisorer och åklagare som...
Läs mer

Artikel om framtidsfullmakter

Flood Herslow Holme är medlem i Warwick Legal Network – ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer med erfarenhet från alla områden inom affärsjuridiken som erbjuder en hög standard av juridisk service till klienter på en internationell nivå. Läs gärna vår senaste artikel avseende framtidsfullmakter som publicerades den 7 april: http://warwicklegal.com/news