By

Petra Larsson

Innebandyturnering 2019

För första gången ställer FHH upp i Stockholms Största Advokatbyråers Innebandyturnering som detta år arrangeras av Vinge. Representerar FHH gör Erik, Melinda, Anna A, Timmo, Beatrice, Alice, Daniel och Julia. Heja FHH!

Warwick Legal Network – conference

Andreas Klow has attended the biannual conference with Warwick Legal Network. This time hosted by Vaz Serra e Associados in Lisbon Portugal. The theme of the conference was ”INTERNATIONALIZATION: COMMERCE & SPORTS”. The various topics ranged from international tax in sports to contracts in formula one. These topics are relevant for FHH and the...
Läs mer

FHH söker jurist till Stockholmskontoret

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 30 anställda, varav 24 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med i vart fall en jurist till vårt kontor i Stockholm. Vi månar...
Läs mer

FHH söker jurist till Malmökontoret

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 30 anställda, varav 24 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med i vart fall en jurist till vårt kontor i Malmö. Vi månar...
Läs mer

Fastigheter

Våra experter i fastighetsrätt företräder privatpersoner, svenska såväl som utländska företag, kommuner och myndigheter. Rådgivning omfattar bland annat storskaliga infrastrukturprojekt, köp och försäljning av fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd, exploateringsavtal, kommersiell hyresrätt, finansiering, arrendefrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsbildningsfrågor, frågor om markanvändning (bygglov, ledningsrätt och tvångsvis ianspråktagande av mark) samt relaterade skattefrågor....
Läs mer