Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond

Flood Herslow Holme har valt att även i år stödja stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Stiftelsens ändamål är att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål.

Stiftelsen äger en fastighet i Lindvallen, kallad Stefans stuga, som upplåts till familjer där en familjemedlem drabbats av cancersjukdom och familjen saknar ekonomiska möjligheter att genomföra en sådan semestervistelse på egen hand.

Läs gärna mer om stiftelsen här