Month

maj 2019

Offentlig upphandling

Byrån har många uppdrag inom offentlig upphandling. Vi har lång och omfattande erfarenhet av att representera både leverantörer och upphandlande enheter. Det kan till exempel handla om biträde under förhandlingar samt rådgivning avseende offentliga och privata samarbeten och kan röra både svensk rätt och EU-rätt. Vi arbetar vidare med rådgivning...
Read More

Tvistlösning

Vi arbetar med både tvister i domstol och skiljeförfarande, inom de rättsområden vi är verksamma i och agerar även som skiljedomare i t.ex. tvister om inlösen av aktier, kommersiella kontrakt och avtal om förvärv av aktier eller verksamheter. Men en tvist kan bli både dyr och ta lång tid, oavsett...
Read More

Private Legal

I över 40 år har vi gett råd till ägarfamiljer i frågor som bland annat rör familje-, skatte- och fastighetsrätt. Vi tillför värde för ägarna och deras verksamheter och tar ett helhetsansvar utifrån individens och familjens perspektiv. Vår rådgivning täcker därför flera olika rättsområden och vi kan dessutom ta hjälp...
Read More

Obestånd

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris, eller vill förebygga en svår finansiell situation. Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher, vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån ett brett perspektiv. Vi har löpande uppdrag som rekonstruktörer med uppdrag att...
Read More