Month

februari 2024

Daniel Wenne är förordnad god man enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter att sälja fastigheterna Gregersboda 1:24 och Vättershaga 2:27. Prospekten finns även här: Vättershaga – Areal Gregersboda – Areal Vid frågor eller intresse är ni välkomna att kontakta advokat Daniel Wenne på +46 (0)731 50 27 73...
Read More

Anbud Bilmetropolen i Norrort AB i konkurs

Bilmetropolen i Norrort AB, 556964-4049, försattes i konkurs av Attunda tingsrätt den 12 februari 2024, varvid advokat Daniel Wenne, Flood Herslow Holme Advokatbyrå, förordnades till konkursförvaltare. Konkursboet anfordrar härmed anbud på gäldenärens rörelse. Anbudsunderlag finns tillgängligt här: Anbudsunderlag