Anbudsförfarande i Miljörivarna i Skandinavien ABs konkurs

Miljörivarna i Skandinavien AB, org. nr 556662-9100, försattes i konkurs av Södertörns tingsrätt den 10 maj 2021, varvid advokaten Lars Wenne förordnades till konkursförvaltare.

Anbudsunderlaget finns att hämta här

Bolagets inventarier och maskiner förtecknade i bilaga 5 finns att hämta här

Eftersom inventeringen av bolagets inventarier och maskiner för närvarande pågår kan bilaga 5 utvisande bolagets inventarier och maskiner komma att uppdateras eller ändras under anbudstiden.

För information angående egendomen, anbudsförfarandet, verksamhet eller angående visning, kontakta i Erik Rosén via telefon 08-56 26 90 00, eller per e-post er@fhhlaw.se eller Lars Wenne 08-56 26 90 00 eller per e-post lw@fhhlaw.se.