By

Petra Larsson

FHH söker jurist

FHH söker jurist med intresse för tvistlösning och obeståndsjuridik Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med 30 anställda, varav 27 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena.  Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu dig som har ett...
Read More

Daniel Wenne är förordnad god man enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter att sälja fastigheterna Gregersboda 1:24 och Vättershaga 2:27. Prospekten finns även här: Vättershaga – Areal Gregersboda – Areal Vid frågor eller intresse är ni välkomna att kontakta advokat Daniel Wenne på +46 (0)731 50 27 73...
Read More

Anbud Bilmetropolen i Norrort AB i konkurs

Bilmetropolen i Norrort AB, 556964-4049, försattes i konkurs av Attunda tingsrätt den 12 februari 2024, varvid advokat Daniel Wenne, Flood Herslow Holme Advokatbyrå, förordnades till konkursförvaltare. Konkursboet anfordrar härmed anbud på gäldenärens rörelse. Anbudsunderlag finns tillgängligt här: Anbudsunderlag 
1 2 3 7