By

Petra Larsson

Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond

Flood Herslow Holme har valt att även i år stödja stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. Stiftelsens ändamål är att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål. Stiftelsen äger en fastighet i Lindvallen, kallad Stefans stuga, som upplåts till...
Läs mer

”Diamanthandlarens gåvor”

FHH har biträtt de tre barnen i tvistemålet ”Diamanthandlarens gåvor” som avgjordes av Högsta domstolen den 16 juli 2021 (mål nr T 4171-20). Målet gäller arvet efter barnens far enligt det så kallade förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Högsta domstolen har nu slutligen avgjort tvisten och barnen...
Läs mer

FHH söker nya jurister

Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en modern advokatbyrå med 28 anställda, varav 23 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team i både Malmö och Stockholm. Vi månar om att FHH ska vara en...
Läs mer
1 2 3 5