Oskar Emilsson

Biträdande jurist

Stockholm

Oskar är huvudsakligen verksam inom Corporate Commercial, M&A och Tvistlösning. Han företräder regelbundet säljare, köpare och deras finansiärer i olika typer av publika eller privata företagstransaktioner.


Specialområden

Corporate Commercial, M&A och Tvistlösning


Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2021
  • Gävle tingsrätt, tingstjänstgöring, 2020 – 2021
  • Wolt Sverige, 2019 – 2020
  • Wolt Enterprises, Helsingfors, 2019
  • Stockholms universitet, Juristexamen, 2019