Anbud Bilmetropolen i Norrort AB i konkurs

Bilmetropolen i Norrort AB, 556964-4049, försattes i konkurs av Attunda tingsrätt den 12 februari 2024, varvid advokat Daniel Wenne, Flood Herslow Holme Advokatbyrå, förordnades till konkursförvaltare.

Konkursboet anfordrar härmed anbud på gäldenärens rörelse.

Anbudsunderlag finns tillgängligt här: Anbudsunderlag