Tvistlösning

Vi arbetar med både tvister i domstol och skiljeförfarande, inom de rättsområden vi är verksamma i och agerar även som skiljedomare i t.ex. tvister om inlösen av aktier, kommersiella kontrakt och avtal om förvärv av aktier eller verksamheter. Men en tvist kan bli både dyr och ta lång tid, oavsett om den avgörs i domstol eller skiljeförfarande. Därför bedömer vi alltid ditt ärendes förutsättningar noga innan vi inleder en rättslig process.