Obestånd

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris, eller vill förebygga en svår finansiell situation. Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher, vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån ett brett perspektiv. Vi har löpande uppdrag som rekonstruktörer med uppdrag att vända ett bolags utveckling och möjliggöra en lönsam framtid samt även som konkursförvaltare med uppdrag att under ordnade former avveckla ett bolags verksamhet.