Private Legal

I över 40 år har vi gett råd till ägarfamiljer i frågor som bland annat rör familje-, skatte- och fastighetsrätt. Vi tillför värde för ägarna och deras verksamheter och tar ett helhetsansvar utifrån individens och familjens perspektiv. Vår rådgivning täcker därför flera olika rättsområden och vi kan dessutom ta hjälp av vårt nationella och internationella nätverk av banker, advokater och revisorer, som vi byggt upp under åren.