Lämplig eller olämplig som konkursförvaltare?

I Insolvensrättslig Tidskrift Nr 1, 2018, ställde Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson en fråga när en konkursförvaltare är olämplig och bjöd in till debatt. Den fråga som författarna ställde är vad man kan göra åt att vissa kan fortsätta som förvaltare oaktat ”… det är känt bland borgenärer och en bredare publik att vederbörande inte lever upp till konkurslagens krav…” I senaste numret av Insolvensrättslig Tidskrift framför Lars Wenne och Daniel Wenne vid Flood Herslow Holme Advokatbyrå sina synpunkter när en konkursförvaltare är olämplig.

Läs hela artikeln här: InraTi_Nr1_2019_Wenne