Flood Herslow Holme utser ny partner

Vi är stolta att meddela att Toralf Hällen har valts till ny partner på byrån med verkan från och med den 1 januari. Toralf ingår i Flood Herslow Holmes verksamhetsgrupper för tvistlösning och offentlig upphandling. Han tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och skiljenämnder. Toralf arbetar vidare med uppdrag för myndigheter i första hand i frågor avseende offentlig upphandling.

Toralf började på byrån 2012 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet.