Vi är specialister på att skapa mervärden
genom långsiktiga kundrelationer
Flood Herslow Holme
Välkommen till

Engagemang som ger resultat

Med engagemang och stor kunskap ger vi juridiska råd och levererar resultat som skapar värde för dina affärer. För oss är det viktigt med nära relationer till både kunder och medarbetare. Därför är vi glada att många av våra samarbeten har varat så länge.

Specialområden

Bolagsrätt

Detta ämne har beröringspunkter i alla de områden som byrån är verksamma inom och spelar en viktig roll i våra klienters vardag, exempelvis i ärenden gällande etablering av dotterbolag, bolagsstämmor, fusioner, kapitalanskaffning, kapitalskydd, minoritetsskydd samt vd- och styrelseansvar. Vi har kompetens inom alla typer av bolagsrättslig rådgivning till styrelser, bolagsledningar och aktieägare. För marknadsnoterade bolag uppkommer frågor där hänsyn måste tas till såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt och god sed. Vi har vidare gedigen kompetens inom stiftelsejuridiken och biträder klienter löpande i dessa frågor.

Corporate Commercial

Med erfarenhet från ett antal olika branscher, ger vi råd och hjälper dig att bland annat granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Vi lämnar även annan löpande juridisk rådgivning till såväl företag som myndigheter. Vi är experter på bland annat nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, arbetsrätt, offentlig upphandling, förvaltningsrätt, hyres- och nyttjanderätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, IT-rätt och transporträtt. Vi har stor erfarenhet av olika branschspecifika avtal och ger rådgivning vid outsourcing av verksamheter och funktioner. Vi hanterar löpande avtalsupplägg för olika distributionsformer och därtill kopplade frågor som konkurrens- och immaterialrätt.

M&A

Företagsöverlåtelser är ofta komplexa, vilket ställer höga krav på oss som rådgivare. Flera av våra jurister företräder regelbundet säljare, köpare och deras finansiärer i olika typer av publika eller privata företagstransaktioner. Vi hanterar bl.a. frågor som due diligenceförfaranden, budgivningar och avtalsförhandlingar, finansiering, nyemissioner och börsintroduktioner samt upprättande av relevanta juridiska handlingar jämte implementering och relevant bolagsrätt m.m.

Obestånd

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris, eller vill förebygga en svår finansiell situation. Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher, vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån ett brett perspektiv. Vi har löpande uppdrag som rekonstruktörer med uppdrag att vända ett bolags utveckling och möjliggöra en lönsam framtid samt även som konkursförvaltare med uppdrag att under ordnade former avveckla ett bolags verksamhet.

Private Legal

I över 40 år har vi gett råd till ägarfamiljer i frågor som bland annat rör familje-, skatte- och fastighetsrätt. Vi tillför värde för ägarna och deras verksamheter och tar ett helhetsansvar utifrån individens och familjens perspektiv. Vår rådgivning täcker därför flera olika rättsområden och vi kan dessutom ta hjälp av vårt nationella och internationella nätverk av banker, advokater och revisorer, som vi byggt upp under åren.

Tvistlösning

Vi arbetar med både tvister i domstol och skiljeförfarande, inom de rättsområden vi är verksamma i och agerar även som skiljedomare i t.ex. tvister om inlösen av aktier, kommersiella kontrakt och avtal om förvärv av aktier eller verksamheter. Men en tvist kan bli både dyr och ta lång tid, oavsett om den avgörs i domstol eller skiljeförfarande. Därför bedömer vi alltid ditt ärendes förutsättningar noga innan vi inleder en rättslig process.

Medarbetare

Om oss

Flood Herslow Holmes kunder är i första hand ägare till tillgångar och verksamheter som representerar stora värden. Våra kundrelationer bygger på långsiktighet. Bland kunderna finns t.ex. investmentbolag, private equity bolag, privatpersoner, jordägare och entreprenörer. Byrån representerar även noterade och onoterade bolag. Våra kunder är verksamma i ett flertal olika branscher. Vi företräder även myndigheter.

Vi strävar alltid efter att få ett helhetsgrepp och att hitta den bästa lösningen, anpassad efter kundens specifika behov. Detta är ett oslagbart sätt att tillföra mervärde. Genom att långsiktigt hantera kundens alla juridiska frågor får vi en djup insikt i deras verksamhet. Ett så nära samarbete ställer höga krav på både vår rådgivning, tillgänglighet och integritet. Det gillar vi.

Integritet och villkor

Vi har tystnadsplikt och är noga med säkerheten kring all information du ger oss. För mer info om hur vi arbetar, hur vi hanterar dina personuppgifter och värnar om din integritet, se våra Allmänna villkor.

En del av Warwick Legal Network

Flood Herslow Holme är medlem i Warwick Legal Network – ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer med erfarenhet från alla områden inom affärsjuridiken som erbjuder en hög standard av juridisk service till klienter på en internationell nivå.

Warwick legal network

Aktuellt

Se alla

Jurister sökes

Flood Herslow Holme Advokatbyrå erbjuder tjänster inom områdena svensk och internationell affärsjuridik och private legal. FHH expanderar och vi behöver förstärka vårt team med fler kvalificerade medarbetare. Vi söker biträdande jurister för placering i Stockholm och Malmö. Vi månar om att FHH ska vara en arbetsplats med god stämning och...
Läs mer

WLN Next

Den 28 april 2017 var det återigen dags för en Warwick Legal-träff, denna gång i Budapest. Det var WLN Next, som består av yngre jurister från respektive byrå, som träffades. FHH representerades av Gustav Nittby och Isabel Ringsby. Sociala medier stod på programmet och Gustav och Isabel höll en presentation...
Läs mer

Jobba hos oss

Är du engagerad, självständig och bra på att vårda långa relationer? Vi söker ständigt nya talanger, som vill vara med och leverera resultat med stort värde för våra kunders affärer. Samtidigt är det viktigt att må bra och ha det trevligt på jobbet. Låter det intressant? Hör av dig till oss! Skicka din ansökan till pl@fhhlaw.se

Kontakta oss