Vi hjälper företag med ekonomiska utmaningar

Med helt nya förutsättningar i vår omvärld drabbas många företag av Coronapandemin och det kan leda till stora ekonomiska utmaningar som likviditetsbrist, behov av att implementera förändrade anställningsvillkor för anställda mm.  Om situationen inte hanteras på ett korrekt sätt finns bl.a. risk för att ägarna och styrelseledamöterna blir personligt ansvariga för företagets skatter och andra skulder.

Vi på FHH har lång erfarenhet av att hjälpa företag i dessa situationer. Tveka inte att kontakta Johan Jacobsson joja@fhhlaw.se eller Lars Wenne lw@fhhlaw.se om ditt företag behöver rådgivning.