Offentlig upphandling

Flood Herslow Holme är ombud för en upphandlande myndighet, där Högsta förvaltningsdomstolen nu har beslutat att meddela prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten. Målet rör frågan om vilka krav som kan ställas på utländska underleverantörer. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att i målet uppkommer fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk.

Vänligen kontakta Toralf Hällen (th@fhhlaw.se) eller Gustav Nittby (gn@fhhlaw.se) vid frågor.