M&A

Företagsöverlåtelser är ofta komplexa, vilket ställer höga krav på oss som rådgivare. Flera av våra jurister företräder regelbundet säljare, köpare och deras finansiärer i olika typer av publika eller privata företagstransaktioner. Vi hanterar bl.a. frågor som due diligenceförfaranden, budgivningar och avtalsförhandlingar, finansiering, nyemissioner och börsintroduktioner samt upprättande av relevanta juridiska handlingar jämte implementering och relevant bolagsrätt m.m. Byrån har stor erfarenhet av att företräda myndigheter, offentligt ägda bolag och andra offentliga organ såsom regioner och landsting med rådgivning i frågor om avyttring och paketering av offentligt ägda fastigheter och verksamheter för försäljning till privata aktörer.