Corporate Commercial

Med erfarenhet från ett antal olika branscher, ger vi råd och hjälper dig att bland annat granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Vi lämnar även annan löpande juridisk rådgivning till såväl företag som myndigheter. Byrån har jurister som är experter på nationell och internationell kontraktsrätt, köprätt, arbetsrätt och därtill hörande lagstiftning som t. ex. diskriminering- och arbetsmiljöfrågor, förvaltningsrätt, IT-rätt och branschspecifika avtal och frågor kring distributionsformer och därtill kopplade frågor som konkurrens- och immaterialrätt. Vi jobbar med allt från outsourcing och upphandlingar, till inköp och leverans. Vi hanterar även personuppgiftsrelaterade frågor för våra klienter. Inom detta område faller även utrednings- och granskningsuppdrag för myndigheter och företag som har beröring i ett eller flera av ovan nämnda rättsområden och särskilt avseende arbetsplatsrelaterade frågor.