Lars Wenne och Jan Flood i senaste numret av InraTi

Lars Wenne och Jan Flood har i det senaste numret InraTi skrivit en artikel som lyfter frågeställningen om användandet av ackordsregler i konkurslagen kontra ackordsreglerna i lagen om företagsrekonstruktion. Hela artikeln som publicerades på InraTi den 7 mars 2017 kan ni läsa här:

InraTi_nr1_2017_FHH