Flood Herslow Holme stödjer Stiftelsen FTS, Säkra varje unge

Precis som tidigare år stödjer vi den viktiga Stiftelsen FTS (Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn), Säkra varje unge.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Det innebär att alla lärare i skolan, såväl inom för-, grund och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna.

Det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn är mycket viktigt! FTS förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn. Detta leder till ökad handlingsberedskap, både förebyggande och stöd till de barn och ungdomar som blivit sexuellt utnyttjade, eller kränkta på något vis.

Vision och värderingar: Vi arbetar främst för att förebygga sexuella övergrepp på barn. Alla barn som någonsin blivit kränkta eller sexuellt utnyttjade ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas eller känna hopplöshet. Vi vuxna har ett ansvar att skydda våra barn!!

Läs mer på: http://www.sakravarjeunge.se