Beatrice Hodo – Ny biträdande jurist på FHH

Jag började på Stockholmskontoret den 1 maj 2019 och kommer närmast från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.