Anders Lundberg

Biträdande jurist

Stockholm


Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2022
  • Svea hovrätt, specialistföredragande, 2021 – 2022
  • Svea hovrätt, föredragande jurist, 2020 – 2021
  • Annan advokatbyrå, 2019 – 2020
  • Eskilstuna tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016 – 2019
  • Stockholms universitet, Juristexamen, 2016
  • Lunds universitet, Teol. Mag., 2012