Timmo Öhman

Biträdande jurist

Stockholm

Timmo är huvudsakligen verksam inom Corporate Commercial och tvistlösning.


Specialområden

Corporate Commercial och Tvistlösning


Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2019-
  • Stockholms tingsrätt, beredningsjurist, 2017-2019
  • Annan advokatbyrå, 2016-2017
  • Attunda tingsrätt, tingsnotarie, 2014-2016
  • Stockholms universitet, ekon. kand., 2014
  • Stockholms universitet, jur. kand., 2014