Timmo Öhman

Advokat

Stockholm

Timmo är huvudsakligen verksam inom Corporate Commercial, Tvistlösning samt inom områdena IPR, dataskydd, integritet och informationssäkerhet. Han är verksam som ombud i tvister om olika kommersiella avtalstyper samt andra komplexa avtal. Bland uppdragen finns också ett stort antal skadeståndsmål. Timmo företräder regelbundet myndigheter och företag i olika typer av tvister kopplade till Offentlig upphandling.


Specialområden

Corporate Commercial och Tvistlösning


Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2019-
  • Stockholms tingsrätt, beredningsjurist, 2017-2019
  • Annan advokatbyrå, 2016-2017
  • Attunda tingsrätt, tingsnotarie, 2014-2016
  • Stockholms universitet, ekon. kand., 2014
  • Stockholms universitet, jur. kand., 2014