Ny artikel i Insolvensrättslig tidskrift Nr 2 av Lars Wenne och Jan Flood

Lars Wenne och Jan Flood har i Insolvensrättslig Tidskrift Nr 2 skrivit en artikel om det ackord som Göteborgs tingsrätt meddelat Stampen AB (publ). Hela artikeln som publiceras den 9 juni 2017 kan ni läsa här.

InraTi_nr2_2017_Flood_Wenne