Jan Flood

Senior Counsel och advokat

Stockholm

Jan är till stor del verksam inom obeståndsrätten, med förordnanden som konkursförvaltare och som rekonstruktör, enligt lagen om företagsrekonstruktion. Han är också verksam inom arbetsrätt samt aktiebolags- och annan bolagsrätt.

Specialområden

Bolagsrätt, Corporate Commercial och Obestånd

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Flood Advokatbyrå, 2002-2011
  • Andra advokatbyråer, 1977-2002
  • SIF, förbundsjurist, 1975-1977
  • SALF, förbundsjurist, 1974-1975
  • Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 1974
  • Karlskoga tingsrätt, tingstjänstgöring, 1972-1973
  • Stockholms universitet, jur. kand., 1970