Henrik Dahrné

Delägare och advokat

Stockholm

Henrik är huvudsakligen verksam inom M&A, Fastigheter, Bolagsrätt och Corporate Commercial. Han har även erfarenhet av tvistlösning inom dessa områden. Henrik arbetar med exploatering av markområden, plan- och byggärenden, servitut, fastighetsreglering, hyra och arrende. Han har även stor erfarenhet av projekt inom fastighetsområdet och ger råd till klienter i alla faser av ett projekt; allt från strukturering och finansiering av ett projekt till hantering av eventuella tvister. Henrik har särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner och särskilt avseende paketering och avyttring av fastigheter för försäljning till tredje man. Han biträder även regelbundet företag i frågor avseende förvärv och försäljning av bolag och verksamheter och ger råd inom de andra verksamhetsområden han är aktiv inom.

Specialområden

M&A, Fastigheter, Bolagsrätt och Corporate Commercial

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012
  • Flood Advokatbyrå, 2003-2012
  • Andra advokatbyråer, 1993-2002
  • Finans AB Nyckeln, bolagsjurist, 1992-93
  • Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 1991
  • Lunds universitet, jur. kand., 1990