Föreläsning på Ekobrottsmyndigheten

Den 4 april 2017 höll advokat Petter Vaeren en föreläsning hos Ekobrottsmyndigheten avseende konkursförvaltarens undersökningar av misstänkt brottslighet i konkurser. Föreläsningen lyfte också frågor avseende konkursförvaltarens skyldighet att lämna en underrättelse jml. 7 kap 16 § Konkurslagen vid misstänkt brottslighet vid konkurs. Deltagare var ca 25 poliser, revisorer och åklagare som arbetar hos Ekobrottsmyndigheten.

Kontakta gärna Petter på pv@fhhlaw.se om ni vill veta mer.