Daniel Wenne – Ny biträdande jurist på Flood Herslow Holme

Jag började på Stockholmskontoret den 1 oktober 2018 och kommer närmast från tingstjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt. Dessförinnan arbetade jag som jurist vid Ackordcentralen Stockholm med i huvudsak obeståndsrättsliga frågor.