Artikel i Insolvensrättslig tidskrift

Hanna Hänström, Lars Wenne och Daniel Wenne har i senaste numret (Nr 4) av Insolvensrättslig Tidskrift skrivit en artikel som behandlar frågorna om konkursbos ansvar för punktskatter och ansvar för kostnader enligt miljöbalken. En bedömning av hur punktskatt för alkohol behandlats vid obestånd har nämligen visat att sådan, samt även andra skatter, viten och specifika kostnader, kan påföras ett konkursbo på sätt som kan stå i konflikt med vad som anges i 5 kap 1 § första stycket konkurslagen, enligt vilket lagrum endast en fordran som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades kan göras gällande i konkursen. I artikeln behandlas även bestämmelser som finns i några andra lagar med liknande bestämmelser som i lagen om alkoholskatt vad gäller upplag vid konkurs. Artikeln berör också skatter, viten och särskilda kostnader enligt speciella lagar, som likt regelsystemet i alkoholskattelagen skulle kunna betraktas som konkurskostnad eller massaskuld.

 

Artikeln finns tillgänglig hos Insolvensrättslig tidskrift

Login – Inrati