Erik Rosén

Biträdande jurist

Stockholm

+46 (0)8 56 26 90 01
+46 (0)768 80 60 99
er@fhhlaw.se

Erik är huvudsakligen verksam inom Corporate Commercial, obestånd och tvistlösning. Han har också erfarenhet av Private Legal och har tidigare jobbat med ekonomisk familjerätt. Erik arbetar även med personuppgifts- samt andra integritetsfrågor.

Specialområden

Corporate Commercial, Obestånd och Tvistlösning

Bakgrund

Flood Herslow Holme Advokatbyrå 2016-
Attunda tingsrätt 2015-2016
Swedbank Juristbyrå, 2013-2015
Örebro universitet, jur. kand., 2013