Per Nilsson

Delägare och advokat

Stockholm

Per har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa juridiska ärenden inom sina huvudområden Fastigheter, Corporate Commercial, Tvistlösning och M&A. Han har särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner avseende paketering och avyttring av fastigheter vid försäljning till tredje man. Per företräder även regelbundet företag och myndigheter i frågor avseende Fastigheter och i tvister kopplade till de verksamhetsområden han är aktiv inom. Per arbetar vidare med utrednings- och granskningsuppdrag för myndigheter och företag. Per ansvarar för den verksamhet inom byrån som hanterar frågor om Fastigheter.

Specialområden

Fastigheter, Corporate Commercial, Tvistlösning och M&A

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Flood Advokatbyrå 2008-2011
  • Andra advokatbyråer, 1994-2007
  • Borås och Ystads tingsrätt, tingstjänstgöring, 1992-1994
  • Lunds universitet, jur. kand., 1992