Nyheter inom offentlig upphandling

Flood Herslow Holme är ombud för en upphandlande myndighet, där Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har fattat två principiellt viktiga beslut inom offentlig upphandling.

Målet rör förvaltningsdomstolens utredningsansvar i samband med att förvaltningsdomstolen inhämtar anbudshandlingar från vinnande anbudsgivare. Den klagande anbudsgivaren (som varit pågående leverantör till myndigheten) klagade till Högsta förvaltningsdomstolen sedan den upphandlande myndigheten vunnit i både förvaltningsrätt och kammarrätt (där Flood Herslow Holme även varit ombud för myndigheten).

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att upphäva den avtalsspärr som tidigare meddelats av Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har baserat sin bedömning på en avvägning av den klagande anbudsgivarens rätt att få en prövning i högsta instans mot myndighetens rätt att kunna teckna avtal med vinnande anbudsgivare.

Högsta förvaltningsdomstolen har även beslutat att inte kommunicera handlingar med den klagande anbudsgivaren som krävts in av förvaltningsdomstolen från den upphandlande myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att rätten till partsinsyn inte har vägt så tungt att det funnits skäl att lämna ut handlingarna till klagande anbudsgivare.