Gustav Nittby – Ny jurist på Flood Herslow Holme

Jag började på kontoret i Malmö i juni 2016 efter att tidigare ha arbetat inom domstol och på annan advokatbyrå. Tidigare har jag arbetat med bred inriktning inom bolags- och skatterätt men även process- och avtalsrätt. Den korta tiden jag hittills varit på byrån har än så länge inneburit att jag biträtt inom flertalet av byråns verksamhetsområden och även haft en del egen klientkontakt.