Lina Lewald

Administratör

Stockholm

Lina är oftast den första personen som klienterna möter, både när de kommer till kontoret och ringer till växeln. Förutom att få besökarna att känna sig välkomna arbetar hon med allmän kontorsservice och administrativa arbetsuppgifter som bl a innefattar att assistera juristerna och upprätta klienternas fakturor.