Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, offentlig upphandling

Flood Herslow Holme är ombud för en upphandlande myndighet som nyligen vunnit i Högsta Förvaltningsdomstolen. Målet rörde frågan om vilka krav som kan ställas på utländska underleverantörer. I målet uppkom fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk. HFD gav bifall till FHH:s klients linje och konstaterade att det kan vara befogat att ställa olika krav på  i fråga om informationsanskaffning beroende på om det är en inhemsk eller utländsk leverantör.