Anna Beck-Friis Arp

Delägare och advokat

Stockholm

Anna arbetar bland annat med generationsskiftesplanering, frågor avseende ekonomisk familjerätt och boutredningar samt svensk och internationell skatterätt. Hon har också stor erfarenhet av fastighetsrätt och därvid särskilt ärenden avseende arrende och hyra. Anna ansvarar för den verksamhet inom Private Legal som hanterar frågor om svensk och internationell familjerätt.

Specialområden

Corporate Commercial, Fastigheter och Private Legal

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Herslow & Holme Advokatbyrå, 2008-2011
  • Katrineholms tingsrätt, tingstjänstgöring, 2006-2007
  • Annan advokatbyrå, 2005-2006
  • Lunds universitet, jur. kand., 2005