Alexandra Månsson – Ny biträdande jurist på Flood Herslow Holme

Jag började på Malmökontoret i september 2018. Jag kommer närmast från Juristprogrammet vid Lunds Universitet.