Vi är specialister på att skapa mervärden
genom långsiktiga kundrelationer
Flood Herslow Holme
Välkommen till

Engagemang som ger resultat

Med engagemang och stor kunskap ger vi juridiska råd och levererar resultat som skapar värde för dina affärer. För oss är det viktigt med nära relationer till både kunder och medarbetare. Därför är vi glada att många av våra samarbeten har varat så länge.

Vi är glada för att många av våra samarbeten har varat så länge.

Specialområden

Vår målsättning är alltid att hitta den bästa lösningen anpassad efter klientens specifika behov utifrån ett helhetsgrepp. Våra jurister har olika specialkunskaper och arbetar i team inom varje område, där varje uppdrag bemannas med utgångspunkt i att tillhandahålla den bästa kompetensen på ett kostnadseffektivt sätt.
Välj Specialområde
 • Bolagsrätt

 • Corporate Commercial

 • Fastigheter

 • M&A

 • Obestånd

 • Offentlig upphandling

 • Tvistlösning

Bolagsrätt

Detta område har beröringspunkter i alla de områden som byrån är verksamma inom. Det kan röra sig om t. ex. likvidationer, fusioner eller kapitalanskaffning. Vi har vidare gedigen kompetens inom stiftelsejuridiken och biträder klienter löpande i dessa frågor. Vi har stor kompetens inom detta område och har jobbat med dessa frågor under många år.

Medarbetare

Filtrera på:

 • Alice Thörn

  Advokat

  Stockholm

 • Anders Lundberg

  Biträdande jurist

  Stockholm

 • Andreas Klow

  Delägare och advokat

  Malmö

 • Anna Beck-Friis Arp

  Delägare och advokat

  Stockholm

 • Anna Stenson

  Delägare, VD och advokat

  Stockholm

 • Axel Eklund

  Biträdande jurist

  Tjänstledig

 • Baltzar Wachtmeister

  Delägare och advokat

  Malmö/Stockholm

 • Camilla Jarnér

  Biträdande jurist

  Malmö

 • Carl-Fredrik Herslow

  Delägare och advokat

  Malmö/Stockholm

 • Charlotte von Reis

  Konkursadministratör och lönegaranti

  Stockholm

 • Daniel Wenne

  Advokat

  Stockholm / Malmö / Dalarna

 • Elias Sivard

  Biträdande jurist

  Stockholm

 • Erik Rosén

  Advokat

  Stockholm

 • Henrik Dahrné

  Delägare och advokat

  Stockholm

 • Jan Flood

  Senior Counsel och advokat

  Stockholm

 • Johan Jacobsson

  Delägare och advokat

  Malmö/Stockholm

 • Johan Nordenfalk

  Specialist Counsel och advokat

  Stockholm

 • Lars Wenne

  Senior Counsel och advokat

  Stockholm / Malmö / Dalarna

 • Lina Lewald

  Administratör

  Stockholm

 • Magnus Holme

  Senior Counsel och advokat

  Malmö

 • Marcus Rentschler

  Biträdande jurist

  Malmö / Stockholm

 • Matilda Hagberg

  Biträdande jurist

  Stockholm

 • Matilda Nessvi

  Biträdande jurist

  Malmö

 • Milica Radivojevic

  Biträdande jurist

  Malmö / Stockholm

 • Mohammad Hassoun

  Biträdande jurist

  Malmö

 • Oskar Emilsson

  Biträdande jurist

  Stockholm

 • Per Nilsson

  Delägare och advokat

  Stockholm

 • Petra Larsson

  Personalchef

  Malmö / Stockholm

 • Robert Eng

  Advokat

  Stockholm / Malmö

 • Sandra Damgaard

  Ekonomiansvarig

  Malmö

 • Timmo Öhman

  Advokat

  Stockholm

 • Toralf Hällen

  Delägare och advokat

  Stockholm

Om oss

En modern advokatbyrå inom affärsjuridik

Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är i första hand ägare till verksamheter som representerar stora värden. Vi strävar alltid efter att få ett helhetsgrepp och att hitta den bästa lösningen, anpassad efter klientens specifika behov.

Organisation och medarbetare

Flood Herslow Holme har ca 30 medarbetare varav 24 jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder, bortsett från obeståndsområdet som enbart finns i Stockholm, service inom samtliga av byråns specialområden. Byråns medarbetare samarbetar dagligen över kontorsgränserna. Vi kan därigenom hantera större uppdrag trots att vi är förhållandevis små jämfört med de större affärsjuridiska byråerna. För att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning, betraktas varje uppdrag som hela byråns uppdrag.

För att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning, betraktas varje uppdrag som hela byråns uppdrag.

50 års erfarenhet

Flood Herslow Holme bildades genom en sammanslagning av Stockholmsbyrån Flood och Malmöbyrån Herslow & Holme. Tillsammans har byråerna erfarenhet av att bedriva affärsjuridisk verksamhet i Sverige sedan i slutet av 1960-talet. Byråns namnpartners finns fortfarande kvar i verksamheten som delägare och seniora rådgivare.

Bred kunskap, klientspecifika lösningar

Bland våra klienter finns investmentbolag, private equity bolag, privatpersoner, jordägare och entreprenörer. Vi representerar även noterade och onoterade bolag liksom ett antal myndigheter. Genom att långsiktigt hantera klientens alla juridiska frågor får vi en djup insikt i verksamheten. Ett så nära samarbete ställer höga krav på såväl rådgivning som tillgänglighet och integritet – något vi efterlever i varje uppdrag.

Etik i vårt dagliga arbete

Etik och efterlevnad av regler är av största vikt för byrån och dess personal. Det går inte att leverera juridisk högkvalificerad rådgivning om man gör avsteg från dessa principer. Även de ofta oskrivna regler som finns i näringslivet och som ofta benämns som affärsetik, är något som vi inom byrån värnar högt om att efterleva.

Integritet och villkor

Vi har tystnadsplikt och är noga med säkerheten. För mer information om hur vi arbetar, hur vi hanterar personuppgifter och värnar om våra klienters integritet, se våra Allmänna villkor.

Internationellt samarbete

Genom medlemskapet i Warwick Legal Network, ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer, kan Flood Herslow Holme erbjuda service även utanför Sverige. Medlemmarna i Warwick Legal Network finns representerade i Europa, USA och Asien.Medlem i:
Warwick legal network


I strategisk allians med:


Vill du veta mer om oss? Ladda ner vår företagspresentation här

Aktuellt

FHH söker jurist

FHH söker jurist med intresse för tvistlösning och obeståndsjuridik Flood Herslow Holme Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med 30 anställda, varav 27 är jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö erbjuder tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena.  Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu dig som har ett...
Read More

se alla

Se alla

Jobba hos oss

Förutsättningar för högpresterande medarbetare

Flood Herslow Holme är ett kunskapsföretag – vi är beroende av kompetenta medarbetare. Därför lägger vi ner mycket arbete för att vara en arbetsplats där alla trivs, oavsett titel. Vi förespråkar skäliga och flexibla arbetstider, längre sammanhängande semestrar och bra lönenivå från det första anställningsåret. Därefter har vi marknadsmässiga grundlöner med inslag av incitament för våra mer seniora jurister så att de själva ska kunna påverka sina ersättningsnivåer. Vi värdesätter friskvård och ger gärna våra anställda ett stort inflytande över sin arbetsplats och arbetssituation.

Dessa grundprinciper är inte bara något vi skyltar med utan i högsta grad efterlever.

Bred erfarenhet gör en bra specialist

Vi arbetar löpande med kompetensutveckling för våra jurister. Alla erbjuds, utöver obligatoriska advokatsamfundskurser, utbildning inom de specialområden där byrån är verksam. Vi eftersträvar vidare att våra jurister inte enbart arbetar inom ett specialområde. För att bli bra affärsjurister anser vi att de ska ha en så bred erfarenhetsgrund som möjligt och inte fastna inom ett område. Därför vill vi att våra jurister ska arbeta med ärenden från olika klienter och branscher. Det är viktigt att de tidigt och regelbundet får träffa sina kontorskollegor och representanter för våra klienter. Vi är övertygade om att det är på detta sätt du tidigt formar de bästa rådgivarna.

Jämställdhetsplan för framtiden

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga som är högt prioriterad av byråns delägare. Vi arbetar kontinuerligt med detta och omarbetar vid behov vår jämställdhetsplan för att den ska vara aktuell. Av byråns nio delägare är endast två kvinnor. Detta tycker vi är ett dåligt ratio och arbetar målinriktat med att öka andelen kvinnliga delägare. Likaså arbetar vi med att öka andelen kvinnliga biträdande jurister med målsättningen att ha en jämn fördelning mellan könen.

Är du engagerad, självständig och vårdar långa relationer?

Vi söker ständigt nya talanger, som vill vara med och leverera resultat med stort värde för våra kunders affärer. Samtidigt är det viktigt att må bra och ha det trevligt på jobbet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan till info@fhhlaw.se.