Yvonne Redgård

Ekonomi

Malmö

Yvonne är ekonomiansvarig och arbetar med allt från bokföring till ekonomisk uppföljning och årsredovisning.