Timmo Öhman – biträdande jurist på FHH

Jag började på kontoret i Stockholm i september 2019 och kom till byrån från en tjänst som beredningsjurist vid Stockholms tingsrätt. Dessförinnan har jag genomfört notarietjänst vid Attunda tingsrätt och arbetat på annan advokatbyrå. Innan min notarietjänstgöring bedrev jag studier inom ramen för juristlinjen samt civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet. På Stockholms tingsrätt arbetade jag uteslutande med dispositiva och indispositiva tvistemål och på advokatbyrån arbetade jag med företags- och fastighetstransaktioner. Jag har nu varit på kontoret i tre månader och har involverats i ett antal spännande uppdrag av omväxlande karaktär, huvudsakligen inom tvistelösning, men även inom byråns andra verksamhetsområden.