Erik Rosén – Ny jurist på Flood Herslow Holme

Efter att ha avslutat min notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt började jag på kontoret i Stockholm i september 2016. Jag har tidigare arbetat på Swedbank Juristbyrå i Dalarna där jag började direkt efter avslutade studier vid Örebro universitet. På Swedbank Juristbyrå arbetade jag främst med ekonomisk familjerätt gentemot privatpersoner men även med juridisk rådgivning till mindre fåmansbolag. Jag har nu varit på kontoret i snart två månader och har redan fått delta vid kundmöten och blivit involverad i flera spännande uppdrag inom byråns verksamhetsområden.