Toralf Hällen

Delägare och advokat

Stockholm

Toralfs huvudområden är Tvistlösning och Offentlig upphandling. Han är verksam som ombud i tvister om kommersiella avtalstyper som entreprenad, distribution, upphovsrätt och finansiering, samt andra komplexa avtal inom bland annat gruv- och verkstadsindustrin. Bland uppdragen finns också skadeståndsmål på utomobligatoriska grunder samt konkurrens- och miljörättsliga grunder. Toralf har stor erfarenhet av överprövning av offentliga upphandlingar och företräder regelbundet myndigheter och företag i olika typer av tvister kopplade till upphandling.

Specialområden

Tvistlösning och Offentlig upphandling

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Nacka tingsrätt, tingstjänstgöring, 2010-2012
  • Stockholms universitet, jur. kand., 2009
  • Lunds universitet, Ekonomihögskolan, fil. kand. företagsekonomi, 2009