Toralf Hällen

Delägare och advokat

Stockholm

Toralfs huvudområden är Tvistlösning, Offentlig upphandling och Fastigheter. Han är verksam som ombud i tvister om kommersiella avtalstyper som entreprenad, distribution, upphovsrätt och finansiering, samt andra komplexa avtal. Bland uppdragen finns också ett stort antal skadeståndsmål. Toralf har stor erfarenhet av överprövning av offentliga upphandlingar. Han företräder regelbundet myndigheter och företag i olika typer av tvister kopplade till Offentlig upphandling och Fastigheter. Toralf företräder även regelbundet företag och myndigheter i frågor avseende Fastigheter. Han ansvarar för den verksamhet inom byrån som hanterar frågor om Tvistlösning.

Specialområden

Tvistlösning, Offentlig upphandling och Fastigheter

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Nacka tingsrätt, tingstjänstgöring, 2010-2012
  • Stockholms universitet, jur. kand., 2009
  • Lunds universitet, Ekonomihögskolan, fil. kand. företagsekonomi, 2009