Peter Olsson

Biträdande jurist

Malmö/Stockholm

Peter är huvudsakligen verksam inom Offentlig upphandling och Corporate Commercial, särskilt inom ICT-sektorn, och arbetar bland annat med leveransavtal av IT-system, outsourcingsavtal, driftavtal, uppdragsavtal, licensavtal, support och underhållsavtal, utvecklingsavtal samt därtill knutna immaterialrättsliga frågor och har lång erfarenhet av att ge juridiskt stöd vid affärsutveckling av verksamheter inom ICT-sektorn för såväl B2B som B2C. Peter biträder regelbundet myndigheter i frågor som rör ovan nämnda specialområden. Han arbetar också med GDPR och personuppgifts- samt andra integritetsfrågor.

Specialområden

Corporate Commercial, Fastigheter och Offentlig upphandling

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2015-
  • Lux Legal Consulting, manager, 2013-2015
  • Vodafone, senior legal counsel, 2009-2013
  • Procure It Right AB, senior manager, 2005-2009
  • Excilan S.A., legal counsel, 2002-2005
  • Aspiro AB (publ.), legal counsel, 2001-2002
  • Tele2 AB (publ.), bolagsjurist, 1998-2001
  • Annan advokatbyrå 1995-1998
  • Klippans tingsrätt, tingsnotarietjänstgöring, 1993-1995
  • Lunds universitet, jur. kand., 1993