Magdalena Andelkovic

Konkursadministratör

Stockholm

+46 (0)8 56 26 90 18
ma@fhhlaw.se

Magdalena är ansvarig för ekonomin inom konkurser som handläggs hos Flood Herslow Holme. Hon bistår även byråns konkursförvaltare med handläggningsåtgärder som förekommer inom konkursförvaltning såsom upprättande av utkast till bouppteckningar, förvaltarberättelser och avslut av konkurser.

Bakgrund

Högskolan i Skövde, fil kand. företagsekonomi, 2017