Jan Flood

Senior Counsel och advokat

Stockholm

+46 (0)8 56 26 90 09
+46 (0)8 562 690 00
jf@fhhlaw.se

Jan är till stor del verksam inom obeståndsrätten, med förordnanden som konkursförvaltare och som rekonstruktör, enligt lagen om företagsrekonstruktion. Han är också verksam inom arbetsrätt samt aktiebolags- och annan bolagsrätt.

Specialområden

Bolagsrätt, Corporate Commercial och Obestånd

Bakgrund

Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
Flood Advokatbyrå, 2002-2011
Andra advokatbyråer, 1977-2002
SIF, förbundsjurist, 1975-1977
SALF, förbundsjurist, 1974-1975
Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 1974
Karlskoga tingsrätt, tingstjänstgöring, 1972-1973
Stockholms universitet, jur. kand., 1970