Ida Järvegren

Advokat

Malmö

Ida är huvudsakligen verksam inom Private Legal och arbetar bl.a. med generationsskiftesplanering, svensk och internationell skatterätt och ekonomisk familjerätt. Hon har erfarenhet av att biträda klienter vid tvistlösning i allmän domstol. Hon arbetar även med stiftelsejuridik och hjälper stiftelser i både skatterättsliga och civilrättsliga frågor, vid bildandet av nya stiftelser och med den löpande förvaltningen.

Specialområden

Bolagsrätt, Private legal och Tvistlösning

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2013-
  • Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 2011-2013
  • Lunds universitet, jur. kand., 2011
  • Svenska ambassaden i Canberra, praktiktjänstgöring, hösten 2010
  • Dalhousie University, Halifax, studier i juridik och nationalekonomi, läsåret 2008-2009