Ida Järvegren

Advokat

Malmö

+46 (0)8 56 26 90 50
+46 (0)733 93 86 13
ij@fhhlaw.se

Ida är huvudsakligen verksam inom Private Legal och arbetar bl.a. med generationsskiftesplanering, svensk och internationell skatterätt och ekonomisk familjerätt. Hon har erfarenhet av att biträda klienter vid tvistlösning i allmän domstol. Hon arbetar även med stiftelsejuridik och hjälper stiftelser i både skatterättsliga och civilrättsliga frågor, vid bildandet av nya stiftelser och med den löpande förvaltningen.

Specialområden

Bolagsrätt, Private legal och Tvistlösning

Bakgrund

Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2013-
Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 2011-2013
Lunds universitet, jur. kand., 2011
Svenska ambassaden i Canberra, praktiktjänstgöring, hösten 2010
Dalhousie University, Halifax, studier i juridik och nationalekonomi, läsåret 2008-2009