Gustav Nittby

Biträdande jurist

Stockholm

+46 (0)40 30 36 45
+46 (0)704 82 01 33
gn@fhhlaw.se

Gustav är huvudsakligen verksam inom området bolagsrätt och Private Legal och arbetar bland annat med generationsskiftesplanering och planeringsjuridik. Han arbetar också med tvistlösning, främst inom offentlig upphandling och företräder regelbundet myndigheter och företag i upphandlingstvister.

Specialområden

Bolagsrätt, Corporate Commercial och Private Legal

Bakgrund

Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2016-
Annan advokatbyrå, 2015-2016
Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätts- och tingsfiskal, 2014-2015
Malmö tingsrätt, tingsnotarie, 2012-2014
Lunds universitet, ekon. kand., 2012
Lunds universitet, jur. kand., 2012
University of Sheffield, juridik, 2011