Egon Micevic

Biträdande jurist

Malmö

+46 (0)40 10 14 60
+46 (0)724 50 22 45

egon.micevic@fhhlaw.se

Egon är främst verksam inom området Private Legal och arbetar bland annat med generationsskiftesplanering, svenska och internationella boutredningar och ekonomisk familjerätt. Han arbetar även till stor del med svensk och internationell skatterätt för såväl fysiska som juridiska personer. Han jobbar vidare löpande med kommersiell avtalsrätt.

Specialområden

Private Legal och Corporate Commercial