Anna Stenson

Delägare och advokat

Stockholm

Anna är främst verksam inom Bolagsrätt, Corporate Commercial (med särskild inriktning på arbetsrätt samt vidare på nationell och internationell kontraktsrätt, köp- och IT-rätt) och M&A. Hon arbetar till viss del även med fastighetsrätt och har erfarenhet av att bistå klienter vid processer i hyresnämnd och domstol. Anna biträder regelbundet myndigheter i frågor rörande t. ex. arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor samt i övrigt inom ovan nämnda specialområden. Anna arbetar vidare med utrednings- och granskningsuppdrag för myndigheter och företag.

Specialområden

Bolagsrätt, Corporate Commercial, Fastigheter och M&A

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Flood Advokatbyrå, 2011-2012
  • Andra advokatbyråer, 2004-2011
  • Uppsala universitet, jur. kand., 2003