Anna Beck-Friis Arp

Advokat

Stockholm

Anna är främst verksam inom området Private Legal och arbetar bland annat med generationsskiftesplanering, ekonomisk familjerätt, svenska och internationella boutredningar, svensk och internationell skatterätt samt internationell privaträtt på familjerättens område. Anna har också erfarenhet av fastighetsrätt, särskilt arrende och hyresrättsliga frågeställningar.

Specialområden

Corporate Commercial, Fastigheter och Private Legal

Bakgrund

  • Flood Herslow Holme Advokatbyrå, 2012-
  • Herslow & Holme Advokatbyrå, 2008-2011
  • Katrineholms tingsrätt, tingstjänstgöring, 2006-2007
  • Annan advokatbyrå, 2005-2006
  • Lunds universitet, jur. kand., 2005